COACHING

DOORGROEIEN LOS VAN HET PATROON

Progression focused coaching. Working from the perspective of the glass being half full.

What can you achieve with  progression focused coaching.

  • helps you to formulate and achieve your  goals
  • Inspiration and creativity
  • Flexible handling of change
  • The job or position of your life time
  • Cohesion within teams
  • Know how and when to set your  boundaries

Difficult? I am here for you and together we look at the challenges ahead. By means of progression focused coaching we aim to increase your motivation, inspiration and willingness to change.

Wat kan Onbegrensd denken doen voor:

  • Voor HR professionals en HR trajecten.Onbegrensd Denken kan bijdragen aan het borgen van veranderdoelstellingen. Teams en medewerkers enthousiasmeren om elke verandering met open vizier tegemoet te treden.
  • Voorbereidend op vergaderingen of sollicitatiegesprekken, biedt Onbegrensd Denken coaching en de kans om anders naar zaken te kijken. Niet vanuit angst of vaste patronen maar naar datgeen waar werkelijk je kracht ligt.
  • In geval van Outplacement brengt Onbegrensd Denken visie, daadkracht en creativiteit. Zo kun je verder waar je eerst dacht stil te staan.
We zijn allemaal druk en dus is het belangrijk dat je heldere doelen hebt en overzicht houdt. Nog mooier is het als dit kan met rust in je lijf en hoofd. Dat is lastig om allemaal alleen te doen. Onbegrensd Denken helpt je dit menselijk en praktisch op te lossen.

Samen creëren we heldere doelen en

overzicht